รายละเอียดงาน/กิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรมการทำงาน สสอ.ไพรบึง

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg

ภาพกิจกรรมเฝ้าระวัง COVID 2019 คปสอ.ไพรบึง

  • 123397.jpg
  • 314051.jpg
  • 314053.jpg
  • 314054.jpg

หน้ารับ-ส่งรายงาน

ข่าวประกาศ/ITA/TOR

ปฏิทินกิจกรรม

กีฬา อสม.ตำบลดินแดง/ต.โนนปูน ปี 2563
อังคาร 28 มกราคม 2020, 08:00am - 05:00pm
ผู้ชม : 213
โดย นิรนาม
การติดต่อ 0956193381

กีฬา อสม.ตำบลดินแดง/ต.โนนปูน ปี 2563 เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป ท่าน สสอ.ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด 17.00 น.

สถานที่ รพ.สต.หนองอารี
มีหมอลำ/หน้าฮ้าน(หน้าเวที่)