รายละเอียดงาน/กิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรมการทำงาน สสอ.ไพรบึง

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg

ภาพกิจกรรมเฝ้าระวัง COVID 2019 คปสอ.ไพรบึง

  • 123397.jpg
  • 314051.jpg
  • 314053.jpg
  • 314054.jpg

หน้ารับ-ส่งรายงาน

ข่าวประกาศ/ITA/TOR

ปฏิทินกิจกรรม

ออกติดตามโครงการ พชอ. ปี 2564
ศุกร์ 05 มีนาคม 2021, 08:00am - 05:00pm
ผู้ชม : 70
โดย นิรนาม

เช้า -ออกติดตามโครงการ พชอ. ปี 25644

บ่าย - ออกติดตามโครงการ พชอ. ปี 2564

สถานที่ รพ.สต.ปราสาทเยอ / รพ.สต.พะแวะ