หน้ารับ-ส่งรายงาน

ข่าวประกาศ/ITA/TOR

ปฎิทินการจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้าง ปีงบประมาณ 2565

เช็กเลย! ปฏิทินจ่ายเงินเดือนข้าราชการ - ลูกจ้าง - บำนาญ ปี 2565 เงินเข้าวันไหน?

ปฏิทินกิจกรรม

ประชุมรับการชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัด(KPI)2562
อังคาร 05 กุมภาพันธ์ 2019, 08:00am - 05:00pm
ผู้ชม : 301
โดย นิรนาม

ประชุมรับการชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัด(KPI) ตามแบบประเมิน Ranking 2562 จากทีม สสจ. ในวันที่ 5 ก.พ.2562 เวลา 09.00-16.00น.

สถานที่ ห้องประชุม นพ.ไพรบึง