รายละเอียดงาน/กิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรมการทำงาน สสอ.ไพรบึง

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg

ภาพกิจกรรมเฝ้าระวัง COVID 2019 คปสอ.ไพรบึง

  • 123397.jpg
  • 314051.jpg
  • 314053.jpg
  • 314054.jpg

หน้ารับ-ส่งรายงาน

ข่าวประกาศ/ITA/TOR

ปฏิทินกิจกรรม

ประชุมรับการชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัด(KPI)2562
อังคาร 05 กุมภาพันธ์ 2019, 08:00am - 05:00pm
ผู้ชม : 249
โดย นิรนาม

ประชุมรับการชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัด(KPI) ตามแบบประเมิน Ranking 2562 จากทีม สสจ. ในวันที่ 5 ก.พ.2562 เวลา 09.00-16.00น.

สถานที่ ห้องประชุม นพ.ไพรบึง