รายละเอียดงาน/กิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรมการทำงาน สสอ.ไพรบึง

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg

ภาพกิจกรรมเฝ้าระวัง COVID 2019 คปสอ.ไพรบึง

  • 123397.jpg
  • 314051.jpg
  • 314053.jpg
  • 314054.jpg

หน้ารับ-ส่งรายงาน

ข่าวประกาศ/ITA/TOR

ปฏิทินกิจกรรม

NCD หนองอารี
พฤหัสบดี 07 กุมภาพันธ์ 2019, 08:00am - 05:00pm
ผู้ชม : 251
โดย นิรนาม
การติดต่อ พรสินี

ให้บริการคลีนิค NCDในผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง รพ.สต.บ้านหนองอารีร่วมกับทีมภาคีเครือข่าย รพ.ไพรบึง

สถานที่ รพ.สต.บ้านหนองอารี