หน้ารับ-ส่งรายงาน

ข่าวประกาศ/ITA/TOR

ปฎิทินการจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้าง ปีงบประมาณ 2565

เช็กเลย! ปฏิทินจ่ายเงินเดือนข้าราชการ - ลูกจ้าง - บำนาญ ปี 2565 เงินเข้าวันไหน?

ปฏิทินกิจกรรม

NCD หนองอารี
พฤหัสบดี 07 กุมภาพันธ์ 2019, 08:00am - 05:00pm
ผู้ชม : 324
โดย นิรนาม
การติดต่อ พรสินี

ให้บริการคลีนิค NCDในผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง รพ.สต.บ้านหนองอารีร่วมกับทีมภาคีเครือข่าย รพ.ไพรบึง

สถานที่ รพ.สต.บ้านหนองอารี