รายละเอียดงาน/กิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรมการทำงาน สสอ.ไพรบึง

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg

ภาพกิจกรรมเฝ้าระวัง COVID 2019 คปสอ.ไพรบึง

 • 123397.jpg
 • 314051.jpg
 • 314053.jpg
 • 314054.jpg

หน้ารับ-ส่งรายงาน

ข่าวประกาศ/ITA/TOR

ปฏิทินกิจกรรม

ออกนิเทศตืดตาม รพ.สต.ติดดาว รอบที่1
ศุกร์ 08 กุมภาพันธ์ 2019, 08:00am - 05:00pm
ผู้ชม : 271
โดย นิรนาม
การติดต่อ วัชรินทร์ พันแก่น

คปสอ. ออกนิเทศตืดตาม รพ.สต.ติดดาว รอบที่1

 • รพ.สต.ทุ่ม
 • รพ.สต.บ้านหนองอารี
สถานที่ รพ.สต.ทุ่ม/รพ.สต.หนองอารี